Okręgowy Zjazd Delegatów – nasz Prezes Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej

21 lipca 2023 roku odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ.  Zgodnie z Porządkiem obrad zebrani delegaci z Kół okręgu opolskiego mogli wysłuchać Sprawozdania Zarządu Okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego oraz Rzecznika dyscyplinarnego. Nastąpiło również zatwierdzenie planu działalności i budżetu zarządu. Dotychczasowy członek NRŁ Kół. Zdzisław Dzwonnik wygłosił przemówienie, w którym informował nt. swojej działalności w NRŁ. Nastąpiły wybory:  delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz  wybór Członka Naczelnej Rady Łowieckiej. Zgodnie z zasadami, do NRŁ   mogła być  wyłoniona tylko jedna osoba z okręgu. Jako Koło mamy szczególny powód do dumy ponieważ spośród kandydatów  nasz Prezes Kol. Wojciech Dudik zdobył największe zaufanie delegatów i  został pierwszym w historii naszego Koła członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej. Wierzymy, że dzięki swoim wielkim doświadczeniom oraz wiedzy łowieckiej pomoże w komunikacji „na górze” i przyczyni się do obrania właściwych kierunków  Polskiego Związku Łowieckiego. Kolego Wojtku, Życzymy zatem owocnej pracy!

 

film – W. Dudik wybrany na czł NRŁ 1

przemawia W. Dudik – nowowybranym członek NRŁ