Prace gospodarcze połączone ze szkoleniem i Walnym nadzwyczajnym zebraniem

3 Trzy w jednym.

Tak określić można spotkanie myśliwych Kniei w Siedliskach 31 sierpnia, z uwagi na trzy wyznaczone cele.

Pierwszym były prace gospodarcze w łowisku związane z rozwożeniem nowych zwyżek, remontami starych urządzeń łowieckich oraz wycinaniem poboczy linii oddziałowych.

Drugi cel to coroczne szkolenie z regulaminu polowań, które poprowadził Antoni Dzierżanowski wspierany przez Prezesa. Przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych i zapoznaliśmy się z zapowiadanymi zmianami w tych zasadach.

Trzeci cel to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie koła, na którym zdecydowaliśmy o przeniesieniu naszych nieruchomości do Stowarzyszenia Knieja.

Założone cele zostały zrealizowane, a przy okazji wyznaczono datę kolejnego spotkania „Pełnia rykowiska” na 14 września.

więcej zdjęć