„Knieja” gości podczas mszy Świętej w intencji myśliwych w Żelaznej

Z inicjatywy nowego proboszcza z Żelaznej 14 listopada odbyła się tam msza święta w intencji myśliwych i ich rodzin z trzech kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie parafii.

Przedstawiciele kół „Szarak” Grodków, „Leśnik” Brzeg i „Knieja” Opole z licznym gronem sympatyków zjechali do Żelaznej, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnili sygnaliści myśliwscy z trzech kół oraz miejscowy chór „Kokorycz”.

Podczas kazania Proboszcz mówił, całkiem do rzeczy, o roli myśliwych w gospodarce leśnej i rolnej, wyrażając się pochlebnie o naszej pasji. Podobne zdanie prezentował burmistrz Grodkowa w słowie podsumowującym na koniec mszy.

W wiejskiej świetlicy odbyło się później spotkanie integracyjne przy kawie i ciasteczku oraz kropelkach z domowych zapasów parafian i nie tylko.