Katalog Trofeów Medalowych

Łączna liczba medalowych trofeów:   108

POROŻE JELENIA

41

Złoty – 1
Srebrny – 6
Brązowy – 37

PAROSTKI SARNY

40

Złoty – 2
Srebrny – 17
Brązowy – 26

ORĘŻ DZIKA

20

Złoty – 1
Srebrny – 6
Brązowy – 13

CZASZKA LISA

2

Złoty – 1
Srebrny – 1
Brązowy – 0

CZASZKA BORSUKA

2

Złoty – 2
Srebrny – 0
Brązowy – 0

WIENIEC JELENIA

 Medal

 Imię i nazwisko

 Nr obwodu

 Rok

 Pkt.

medal 4 512 1 3

Wojciech Dudik

61

1993

210,13

medal 4 512 2 1

Adam Cyganowski
Adrian Grela
Stanisław Dzierżanowski
Wincenty Cembala
Hubert Olejnik
Adam Cyganowski

61
61
61
71
61
61

2009
2012
1985
1964
2018
2015

195,21
193,82
193,81
193,60
193,16
191,33

medal 4 512 3 1

Tadeusz Dzierżanowski
Adrian Grela
Antoni Dzierżanowski
Paweł Dowhyluk
Eryk Wiercimok
Wojciech Dudik
Remigiusz Włodarczyk
Jean-Claude Pellier
Marek Dzierżanowski
Rafał Dzierżanowski
Wojciech Dudik
Hubert Olejnik
Adrian Grela
Janusz Gruszka
Adrian Grela
Herbert Krystossek
Wojciech Dudik
Hubert Olejnik
Antoni Dudik
Kamil Jankowski
Remigiusz Włodarczyk
Rafał Dzierżanowski
Antoni Dudik
znaleziony przez Jacka Kurka
Stanisław Dzierżanowski
Hubert Olejnik
Witold Dudik
Wojciech Dudik
Bruno Montay
Adrian Grela
Marian Wróblewski
Witold Dudik
Piotr Cyganowski
Bernard Morcziniec
Tomasz Jankowski
Barbara Mocia
Paweł Dowhyluk

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
13
61
61
61

1984
2010
1991
1959
2010
2015
2014
2015
2019
2012
2011
2021
2009
2016
2015
2021
2006
2014
1967
2022
2014
1997
1974
2012
1982
2018
1980
2009
2013
2014
1987
1989
1970
1973
2019
2006
1971

189,59
188,73
188,66
187,60
187,34
186,83
184,22
183,25
182,81
182,77
182,46
181,95
181,71
181,38
180,71
180,11
179,66
179,56
179,28
177,95
177,11
176,90
175,36
174,74
174,54
174,64
174,32
174,29
173,81
173,70
173,69
171,92
171,54
171,26
170,77
170,43
170,20

ORĘŻ DZIKA

 Medal

 Imię i nazwisko

 Nr obwodu

 Rok

 Pkt.

medal 4 512 1 3

Wojciech Dudik

61

2020

120,10

medal 4 512 2 1

Michał Dzierżanowski
Witold Dudik
Ireneusz Sobel
Eugeniusz Stępień
Jan Balkowski
Rafał Dzierżanowski

61
61
71
61
13
61

2010
1977
2016
2007
1964
2005

117,90
117,05
117,00
116,70
115,45
115,35

medal 4 512 3 1

Paweł Dowhyluk
Cezary Bajek
Eugeniusz Stępień
Michał Dzierżanowski
Tomasz Jankowski
Wojciech Dudik
Cezary Bajek
Jerzy Bień
Maksymilian Bąk
Wincenty Cembala
Rafał Dzierżanowski
Jan Balkowski
Wojciech Dudik

13
61
61
61
61
61
61
61
71
71
61
61
71

1968
2014
1989
1980
2002
2008
2016
1983
2007
1989
2005
1980
2006

114,50
113,35
112,80
112,65
112,45
111,95
111,70
111,20
110,70
110,45
110,35
110,20
110,20

PAROSTKI SARNY

 Medal

 Imię i nazwisko

 Nr obwodu

 Rok

 Pkt.

medal 4 512 1 3

Wojciech Dudik
Adrian Grela

71
71

2007
2018

150,13
138,40

medal 4 512 2 1

Adrian Grela
Adrian Grela
Adrian Grela
Adrian Grela
Rafał Dzierżanowski
Adrian Grela
Hubert Olejnik
Adrian Grela
Hubert Olejnik
Wojciech Dudik
Wacław Jankowski
Kamil Jankowski
Adrian Grela
Adrian Grela
Wojciech Dudik
Adrian Grela
Hubert Olejnik

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
61
71
61
61
71
71
71

2016
2017
2014
2015
2012
2013
2021
2012
2015
2003
2012
2019
2015
2013
2018
2002
2018

128,05
125,13
124,80
123,75
123,70
122,38
121,95
120,20
119,70
119,05
118,55
117,93
117,65
116,10
116,00
115,75
115,75

medal 4 512 3 1

Adrian Grela
Adam Cyganowski
Janusz Gruszka
Remigiusz Włodarczyk
Kamil Jankowski
Rafał Mocia
Wojciech Dudik
Rafał Dzierżanowski
Wojciech Dudik
Wojciech Dudik
Adrian Grela
Wojciech Dudik
Adrian Grela
Hubert Olejnik
Tomasz Jankowski
Wojciech Dudik
Wojciech Dudik
Tomasz Jankowski
Remigiusz Włodarczyk
Tadeusz Fiszer
Adam Cyganowski
Rafał Dzierżanowski
Józef Grela
Adrian Grela
Sławomir Szorc
Sławomir Szorc

61
61
71
71
71
71
71
71
71
61
71
71
61
71
71
61
71
71
61
71
61
61
61
71
61
61

2009
1994
2017
2014
2018
2021
2018
2010
2018
2012
2014
2014
2008
2016
2021
2021
2017
2017
2014
2021
2009
2016
2002
2016
2018
2017

114,65
114,60
114,03
113,23
112,48
111,50
110,78
110,65
110,63
110,50
110,13
109,00
109,45
109,53
108,50
108,23
107,33
106,30
105,98
105,75
105,63
105,53
105,50
105,50
105,18
105,05

CZASZKA LISA

 Medal

 Imię i nazwisko

 Nr obwodu

 Rok

 Pkt.

medal 4 512 1 3

Wojciech Dudik

61

2018

25,50

medal 4 512 2 1

Stefan Mocia

61

2019

24,84

CZASZKA BORSUKA

 Medal

 Imię i nazwisko

 Nr obwodu

 Rok

 Pkt.

medal 4 512 1 3
medal 4 512 2 1

Waclaw Jankowski

 

Wojciech Dudik

71

 

71

2010

 

2004

23,09

 

22,74