Współpraca ze szkołami – Edukacja przyrodniczo-łowiecka

W dniu 06.12.2018r. odbyło się spotkanie w PSP Wawelno jako podsumowanie akcji  na rzecz środowiska i zwierząt żyjących w okolicznych lasach naszego obwodu,  w które  włączyła się szkoła.      W spotkaniu tym uczestniczyli wszyscy nauczyciele oraz uczniowie szkoły, łącznie 66 osób.

Koło łowieckie nr 4 Knieja w Opolu reprezentowali:

Jan Żołyński – Członek Komisji Rewizyjnej

Bronisław Letki – Pełnomocnik Zarządu d/s Edukacji Szkolnej

Prace wykonane na rzecz łowiska uczniowie przedstawili w formie rysunków i makiet, przedstawiające zwierzęta oraz środowisko leśne. Podsumowano akcję zbierania pokarmu (żołędzi i orzechów) które następnie zostały rozsypane przez uczniów szkoły w okolicach paśnika „Kozie Górki”. Uczniowie zaangażowali się w budowę karmników, budek lęgowych, które następnie zostały zawieszone w okolicach „Kniejówki”.  W podziękowaniu za w/w zaangażowanie osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały nagrody w postaci:

medali, przedstawiające zwierzęta żyjące  w naszych lasach wykonanych przez moją skromną osobę, które zostały wręczone wszystkim nauczycielom i uczniom uczestniczącym w naszym spotkaniu.

statuetki ufundowane przez Zarząd naszego Koła, a opracowane graficznie przez kolegę Adriana Grelę, które  otrzymali uczniowie którzy zajęli I, II, III miejsce w konkursie plastycznym.

plakietki z podziękowaniem otrzymali uczniowie klasy 7 za wykonanie budek lęgowych oraz uczeń Dawid Panusz za zebranie 50 kg żołędzi.

Na ręce p. Piotra Szczebioł za całokształt zaangażowania całego grona pedagogicznego w organizację spotkań, za przychylność w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz środowiska i ochrony zwierząt.

W związku z tym że spotkanie odbyło się w dniu Św. Mikołaja dzieci otrzymały również inne prezenty z logiem Naszego koła, oraz słodycze. W trakcie spotkania oraz na jego zakończenie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Darz Bór

Bronisław Letki

więcej zdjęć