Wycieczka Harcerzy i Zuchów z ZHP w Opolu

15.09.2018r. odwiedzili nas Harcerze i Zuchy z ZHP w Opolu. Zorganizowaliśmy dla nich interesującą wycieczkę po części wschodniej obwodu, pod przewodnictwem Prezesa Koła, który opowiadał harcerzom o naszym lesie i żyjących w nich zwierzętach. Kol. Bronek Letki zaprowadził dzieci pod paśnik i omówił rolę i znaczenie dokarmiania. Następnie harcerze i zuchy wspólnie mogli wysypać kukurydze na pasie zaporowym zlokalizowanym w obrębie „Kozich górek”. Okazało się, że wśród gości znajdują się dzieci naszego Kolegi – Łukasza Dzierżanowskiego, które bardzo aktywnie brały udział w wycieczce 🙂

Z opinii Druhen, dla Harcerzy  był to bardzo owocnie spędzony czas.15

więcej zdjęć