Warsztaty przyrodnicze z PSP Wawelno

W minioną środę  – 31.10.2018r. odwiedziło nas liczne grono uczniów z PSP Wawelno. Uczniowie przy użyciu naszych  podwód pod kierownictwem Kol. Alfreda Woźnicy i Andrzeja Kacuba zostali przetransportowani w rejon „Kozich Górek”,  gdzie wysypali nazbierane przez siebie żołędzie i kasztany na pasie zaporowym oraz kukurydzę. Następnie przejechaliśmy pod Kniejówkę, by  wysłuchać wykładów leśniczego Lotara Wiercimoka  nt. ptaków dziuplastych naszych lasów oraz znaczeniu i pożytecznej roli  wieszania budek dla ptaków. Uczniowie przywieźli ze sobą własnoręcznie wykonane budki, które w konsultacji z Leśniczym powiesili Koledzy Gerard Zając i Roman Panusz.  Po tej akcji w Kniejówce czekały na uczniów  ognisko i posiłek przygotowany prze Kol. Eugeniusza Stępnia. Było to kolejne spotkanie na łonie natury, zorganizowane przez naszego koordynatora ds. edukacji przyrodniczo-łowieckiej – Kol. Bronka Letkiego.

więcej zdjęć