Walne Zgromadzenie Koła

Inaczej niż co roku( z powodu pandemii)  bo na koniec września, zwołane zostało Walne Zgromadzenie Koła. Kwietniowa Ustawa przedłużyła kadencje organów Koła do zakończenia stanu epidemii, więc zebranie miało charakter sprawozdawczy.

Z trudnością osiągnięta , dzięki zabiegom Prezesa, 36 osobowa frekwencja pozwoliła przeprowadzić obrady.  Miniony sezon oceniony został pozytywnie, czego dowodem było udzielenie absolutorium Zarządowi.

Podczas obrad kolega Bronisław Letki odznaczony został Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, który Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała mu w lipcu 2020 r.

Dyplomy dla Króla Sezonu oraz Króla Sezonu Polowań Zbiorowych otrzymali odpowiednio Kamil Jankowski i Hubert Olejnik.