Prace społeczne połączone ze szkoleniem z zasad bezpieczeństwa na polowaniu

W sobotę 20.10.2018r. zaplanowane zostały prace gospodarcze w łowisku, których celem było m.in. wywożenie zwyżek do polowań zbiorowych oraz usuwanie starych urządzeń przez członków Koła, podzielonych przez Łowczego na zespoły. Do łowiska trafiło 20 nowych zwyżek ustawionych na liniach oddziałowych obwodu 61. Po pracach, w Kniejówce  odbyło się szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu, mające na celu przypomnienie najważniejszych wymogów związanych z bezpieczeństwem.

więcej zdjęć