Okręgowy Zjazd Delegatów

W dniu 12.07.2015r. odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów. Z naszego Koła brało w nim udział 3  delegatów wyposażonych w mandaty : Wojciech Dudik, Jerzy Bień i Adrian Grela.  Ze względu na sprawozdawczo-wyborczy charakter zjazdu do najważniejszych jego punktów należało:

-wybór Okręgowej Rady Łowieckiej na kadencję 2015 – 2020

-wybór delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów

-wybory członka Naczelnej Rady Łowieckiej

Zjazd skończył się dla nas sukcesem ponieważ aż 2 naszych delegatów – Wojciech Dudik i Jerzy Bień, zostało wybranych do Okręgowej Rady Łowieckiej.

W późniejszym czasie Okręgowa Rada Łowiecka powołała Komisje problemowe, które współtworzą również członkowie naszego Koła:

– Kol. Basia Mocia –  Komisja edukacji przyrodniczo-łowieckiej

– Kol. Wojciech Dudik – Komisja szkoleniowa, Komisja oceny i wyceny trofeów

– Kol. Adrian Grela – Komisja edukacji przyrodniczo-łowieckiej

– Kol. Łukasz Dzierżanowski – Komisja szkoleniowa