„Knieja” z pomocą drzewom w Siedliskach

W dniach 24.02 – 06.03.2021r.,   z inicjatywy  Stowarzyszenia „Knieja”, w Siedliskach przy ulicy Kasztanowej trwały prace pielęgnacyjne polegające na usuwaniu jemioł porastających korony lip. Ze względu na dużą ilość pasożytów powodujących znaczne osłabienie drzew,  czynności były poprzedzone konsultacjami z przyrodnikami i arborystą oraz uzgodnione z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu. Wynajęta firma Greenagra  dokonała w sposób fachowy zabiegów pielęgnacyjnych 18 lip rosnących wzdłuż ulicy Kasztanowej.

Członkowie Koła w ramach czynu społecznego usunęli z pobocza ścięte jemioły oraz suche gałęzie, wykorzystując  do tego celu ciągniki rolnicze z przyczepami Kolegów Andrzeja i Zdzicha.

Wiosną lipy powinny wypuścić nowe pędy i odzyskać kondycję zwłaszcza, że obfita w śnieg zima przyczyniła się do większej niż w ostatnich latach retencji wody.

Akcja była przeprowadzona w ramach programu ochrona drzew alejowych i wraz z cyklicznymi, realizowanymi działaniami związanymi z ochroną kasztanowców, jest punktem wyjścia do zabiegania o ustanowienie pomnika przyrody „Aleja drzew w Siedliskach”.

Stowarzyszenie „Knieja” zostało założone w lipcu 2019 roku. Jego celem jest m.in. ochrona przyrody poprzez ochronę siedlisk i zwierząt dziko żyjących, drzew,  zakładanie remiz śródpolnych oraz edukacja przyrodnicza. Stowarzyszenie stawia na współpracę ze społecznością lokalną, przyrodnikami, leśnikami i myśliwymi.