Hubertowiny Opolskie 2019

Hubertowiny Opolskie

 

Po raz kolejny nasze Koło włączyło się w organizację polowania zbiorowego w ramach Hubertowin Opolskich. Drugi raz gościliśmy Diany opolskiego okręgu, w niektórych przypadkach z męską obstawą. Po śniadaniu spożytym z gośćmi w Dębówce ruszyliśmy w knieję. Pierwsze pędzenie, w którym padł 1 celny strzał do lisa, nie zwiastowało wyjątkowych wyników, co potwierdzały miny jego uczestników.  Nastroje znacznie się poprawiły po kolejnych dwóch miotach. Oddano w nich 18 strzałów i w ich efekcie na pokocie znalazło się 1 łania, 1 cielę i 3 dziki.  Królem został kolega Mateusz Mientus z cielakiem i dzikiem, a wicekrólem Kamil Pierończyk, który upolował łanię.  Wśród Dian celnymi strzałami do dzików popisały się Aleksandra Cierkosz i Sylwia Nowara, która powtórzyła sukces sprzed kilku lat na Starej Wolierze. Gościnnie zachowali się Łowczy i Prezes, pudłując po trzy razy do tej samej watahy.  Dobre efekty zawdzięczamy licznej grupie naganiaczy w większości myśliwych, którzy ochoczo przybyli z pomocą, wiedząc, że w polowaniu uczestniczyć będą koleżanki po strzelbie.