Polowania

Sezon 2021/2022

Zakończenie sezonu polowań „Dębina” 15.01.2022 

Polowanie Żelazna 02.01.2022 

Polowanie Siedliska 11.12.2021 

Polowanie Siedliska 27.11.2021 

Polowanie hubertowskie 6.11.2021 

Polowanie komercyjne 3.11.2021