Walne Zgromadzenie Członków KŁ nr 4 „Knieja” w Opolu

Na dzień  29.04.2017r.  zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków naszego Koła. Na obrady przybyła 1 Koleżanka i 38 Kolegów . Zebraniu przewodniczył tradycyjnie prezes Koła – Kol. Wojciech Dudik, a sekretarzem został sekretarz Koła – Kol. Adrian Grela. Podczas Zebrania Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili swoje sprawozdania z działalności za ubiegły rok gospodarczy, który prezes w podsumowaniu określił jako dobry. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wszyscy członkowie zarządu otrzymali absolutorium od Walnego Zgromadzenia.  Kol. Prezes podziękował za współpracę w Zarządzie Kol. Eugeniuszowi Dubiniec, który z powodów osobistych złożył rezygnację z funkcji  podłowczego. Podczas Zebrania prowadzono dyskusję problemową zakończoną wnioskami i Uchwałami. Po sprawnie poprowadzonym zebraniu przyszedł czas na obiad przygotowany przez  restaurację „Złoty Róg” z Wawelna.

więcej zdjęć