Walne Zgromadzenie 2019

Koniec kwietnia to czas Walnego Zgromadzenia w Kole, podsumowania minionego sezonu i prognozy na kolejny. Oprócz tych standardowych punktów porządku sprawozdawczych obrad, w trosce o majątek Koła Walne Zgromadzenie podjęło ważną decyzję o założeniu Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Knieja powstało po zakończeniu obrad. Na Prezesa członkowie założyciele wybrali Adriana Grelę, a z czasem wszyscy członkowie Koła staną się członkami stowarzyszenia, które będzie prowadzić m. in. działalność edukacyjno-łowiecką.

Ponadto zaktualizowaliśmy nasze uchwały, z których wiele wymagało już dostosowania do nowych przepisów.

Stałym elementem tych spotkań jest ekspozycja trofeów medalowych minionego sezonu, w której na uwagę zasługiwały wieniec jelenia Kamila Jankowskiego oraz złoto medalowe parostki rogacza pozyskanego przez Adriana Grelę.

więcej zdjęć