Akcja Ochrony Kasztanowców w Siedliskach

Z inicjatywy Marka Dzierżanowskiego – Łowczego naszego Koła, w dniu dzisiejszym  myśliwi  razem z mieszkańcami Siedlisk zabezpieczali kilkudziesięcioletnie Kasztanowce przed inwazją owada –  Szrotówka Kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella).  Dzięki tej akcji kasztanowce zachowają swoje liście do późnej  jesieni odwdzięczając się pięknymi kolorami i obfitymi owocami stanowiącymi smaczny pokarm dla jeleniowatych i dzików.  Ta akcja pokazuje, że myśliwi poza polowaniem stają się często inicjatorami akcji na rzecz ochrony przyrody.