Walne Zgromadzenie Siedliska

Walne Zgromadzenie w br. miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zarząd kończył 5 letnią kadencję w składzie Prezes –  Wojciech Dudik, Łowczy – Marek Dzierżanowski, Podłowczy – Eugeniusz Dubiniec, Skarbnik – Andrzej Sieheń i Sekretarz – Adrian Grela. Jak się okazało w tym samym składzie rozpoczął kolejną kadencję, a brak zgłoszenia innych kandydatów świadczy o zaufaniu i dobrej ocenie pracy kolegów z Zarządu. Podobnie przebiegły wybory do Komisji Rewizyjnej, której skład pozostał niezmieniony – Przewodniczący Edward Galla, członkowie Bolesław Żabski i Jan Żołyński. Wybieraliśmy również w tym dniu naszych przedstawicieli na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. Z naszego grona wyłoniliśmy trzech delegatów w osobach Jerzego Bienia, Wojciecha Dudika i Adriana Greli. Podczas obrad Honorowy Prezes Jerzy Bień wręczył odznaczenia łowieckie przyznane naszym członkom w minionym sezonie: Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej – Krzysztofowi Szoberowi i Januszowi Gruszce, Medal Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny – Hubertowi Olejnikowi, Józefowi Hałdasiowi, Januszowi Gruszce, Krzysztofowi Szoberowi. To ostatnie odznaczenie otrzymał również Pan Jan Kownacki, mieszkaniec Siedlisk, który przez wiele lat czynnie uczestniczył w zagospodarowaniu łowieckim obwodu 61 i w wieku 88 lat ze wzruszeniem odbierał to wyróżnienie.

Osiągnięty wynik finansowy w wysokości 41 tys. zł, zgodność w podejmowaniu wyborów i sprawne prowadzenie obrad przez Prezesa Wojciecha Dudika pozwoliły zakończyć zebranie po 3 godzinach w dobrych nastrojach, przy smacznym posiłku.