„Knieja” chroni drzewa

W dniu 23.04.2020r. Członkowie naszego Koła, w ramach działalności Stowarzyszenia „Knieja”,  brali udział w  akcji ochrony kasztanowców w Siedliskach.  Ze względu na coroczną inwazję  motyli szrotówka kasztanowcowiaczka,   zabezpieczone zostały 42 drzewa  rosnące na poboczu ulicy Kasztanowej w Siedliskach poprzez oklejenie pni specjalną opaską lepną i zamocowanie  feromonu mającego na celu zwabienie i odłowienie motyli.

W akcji brali udział członkowie Stowarzyszenia „Knieja”, mieszkańcy Siedlisk oraz członkowie Koła Łowieckiego nr 4 „Knieja” w Opolu: Basia, Rafał, Stefan i Józek  Mocia,  a jej inicjatorem i  wykonawcą jednocześnie był Łowczy Koła Marek Dzierżanowski. Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz ochrony przyrody!

Stowarzyszenie „Knieja” zostało założone w lipcu 2019 roku. Jego celem jest m.in. ochrona przyrody poprzez ochronę siedlisk i zwierząt dziko żyjących, drzew,  zakładanie remiz śródpolnych oraz edukacja przyrodnicza. Stowarzyszenie stawia na współpracę ze społecznością lokalną, przyrodnikami, leśnikami i myśliwymi.